รับรองฐานะทางการเงิน
ให้มากกว่าที่คุณคิด....

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรผู้นำทางเศรษฐกิจของประเทศ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และภารกิจประการหนึ่งของหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คือการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับและได้รับมอบหมายจากภาครัฐ ให้ดำเนินการพิจารณาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจของบริษัทสมาชิก ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิโยชน์ ทางด้านภาษีคืนจากกรมสรรพากรและกรมศุลกากรได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

[ คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย ]

[ คลิกที่ภาพ เพื่อขยาย ]

 

รับรองฐานะทางการเงิน

ให้มากกว่าที่คุณคิด....

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรผู้นำทางเศรษฐกิจของประเทศ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และภารกิจประการหนึ่งของหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คือการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับและได้รับมอบหมายจากภาครัฐ ให้ดำเนินการพิจารณาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจของบริษัทสมาชิก ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิโยชน์ ทางด้านภาษีคืนจากกรมสรรพากรและกรมศุลกากรได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบริการสมาชิก หอการค้าไทย

150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2018 6888 ต่อ 3540 (คุณเพ็ญนภา ศรีพุฒ)
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.