ข่าวสาร

หอการค้าไทยจัด Workshop "ไทยช่วยไทย : โอกาสจากวิกฤติ COVID-19"  พลิกฟื้นความเชื่อมั่นธุรกิจท่องเที่ยวไทย

หอการค้าไทยจัด Workshop "ไทยช่วยไทย : โอกาสจากวิกฤติ COVID-19" พลิกฟื้นความเชื่อมั่นธุรกิจท่องเที่ยวไทย

วันที่เผยแพร่ 10 มี.ค. 2563


TCC จัด Workshop "ไทยช่วยไทย : โอกาสจากวิกฤติ COVID-19"

พลิกฟื้นความเชื่อมั่นธุรกิจท่องเที่ยวไทย

 

  

  

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 หอการค้าไทยได้จัด workshop "ไทยช่วยไทย : โอกาสจากวิกฤติ COVID-19 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยได้เชิญกลุ่มธุรกิจต่างๆ เข้าร่วม เช่น ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม ภัตตาคาร กลุ่มธุรกิจสายการบิน เพื่อรับทราบผลกระทบและหาแนวทาง รวมทั้งความร่วมมือในด้านต่างๆ ซึ่งผลจากการทำ workshop จะนำเสนอให้รัฐบาลพิจารณาหามาตรการสนับสนุนผู้ประกอบและลด ผลกระทบจากโควิด-19 นอกเหนือจากที่ภาคเอกชนจะนำแนวทางที่ได้จากการประชุมดังกล่าวไปช่วยกันเอง
 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการมาช่วยเหลือบ้างแล้ว เช่น ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ขยายเวลาการพักชำระหนี้ ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ได้มีมาตรการหลายอย่างออกมาช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ เช่น มาตรการทางการเงินที่จะให้ธนาคารรัฐส่งต่อให้ธนาคารพาณิชย์นำไปปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ในรูปของเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2% ต่อปี โดยมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการ เลิกจ้างงาน ทั้งภาคการผลิตและภาค ท่องเที่ยว เป็นต้น
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
 
-------------------------------------------
Presented by Thai Chamber
ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมของหอการค้าไทยได้ที่
Website : https://www.thaichamber.org
FB : https://www.facebook.com/ThaiChamber
Line  : @tccline (ใส่ @ ด้วยครับ)
YouTube Channel : หอการค้าไทย Official


 ภาพประกอบ