ข่าวสาร

ด่วน!! กระทรวงแรงงาน ปรับลดขยายเวลานำส่งเงินสมทบประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์การว่างงาน ช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ช่วงสถานการณ์โควิด-19

ด่วน!! กระทรวงแรงงาน ปรับลดขยายเวลานำส่งเงินสมทบประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์การว่างงาน ช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ช่วงสถานการณ์โควิด-19

วันที่เผยแพร่ 28 มี.ค. 2563


ด่วน ด่วน ... กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการปรับลดขยายเวลานำส่งเงินสมทบประกันสังคม
และเพิ่มสิทธิประโยชน์การว่างงานเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
 
 
 
1. ลดอัตราเงินสมทบ 
- นายจ้าง เหลืออัตราร้ายละ 4 เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค.2563)
- ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลืออัตราร้อยละ 1 เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค.2563)
- ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลืออัตราร้อยละ 1.8  เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค.-พ.ค.2563)
 
2. ขยายเวลาส่งเงินสมทบ สำหรับงวดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563
 
3. เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (มีผลตั้งแต่ 1 มี.ค.2563)
- นายจ้าง ไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 : รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน
- หน่วยงานภาครัฐสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว : รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้างไม่เกิน 60 วัน
 
 
Cr: Labor&Fishery BOT


 ภาพประกอบ