วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. หอการค้าจังหวัดปทุมธานี นำโดย นายสุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานีและกรรมการหอการค้าไทย นายสิทธิพล ภู่สมบุญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี และ นายทองอยู่ วจะรักษ์เลิศ รองประธาน YEC ปทุมธานี เป็นตัวแทน มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย ทำพิธี ส่งมอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Isolation Room) ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี   อ่านเพิ่มเติม  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดับลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure SWAB Unit) ให้แก่โรงพยาบาลปากเกร็ด 2 จังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Mobile Negative Pressure SWAB Unit) ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ส่งมอบห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Mobile Negative Pressure SWAB Unit) ให้กับโรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทำพิธีส่งมอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ ( Negative Pressure Isolation Room ) จำนวน 1 ห้อง ให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร

อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 มอบห้องตรวจเชื้อความดันบวกแบบเคลื่อนที่ (Positive Pressure Isolation Chamber) ให้กับโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 มอบห้องตรวจเชื้อความดันบวกแบบเคลื่อนที่ (Positive Pressure Isolation Chamber) ให้กับโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

อ่านเพิ่มเติม

 

ติดตามข่าวสารการมอบห้องตรวจเชื้อความดันบวกแบบเคลื่อนที่เพิ่มเติม
Website : https://is.gd/cx8Vue
Line : https://bit.ly/2ZiAoCc
Instragram : https://bit.ly/2v5TYE7
Facebook : https://bit.ly/2V388o8
YouTube Channel : https://bit.ly/2Un4uAU