กิจกรรม

เชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563

เชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่เผยแพร่ 25 มี.ค. 2563


 

 แบบประเมินการประกวด 2563 "Click"

ใบสมัคร "Click" หรือ กดที่ Link :  http://bit.ly/2QV3yp6 

Scan QR Code 

 



ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

จำนวนทั้งหมด
จำนวนทั้งหมด : 100 ที่นั่ง
จำนวนทั้งหมด
สำรอง : 100 ที่นั่ง
จำนวนทั้งหมด
เหลือ : 183 ที่นั่ง


 ภาพประกอบ